Sport
Bielsk Podlaski przeznaczył niewiele pieniędzy na kluby sportowe

Tegoroczne plany przyznawania dotacji w Bielsku Podlaskim zostały podyktowane trudną sytuacją finansową miasta, które jest

Czytaj Dalej