Planowane jest stworzenie nowego połączenia rowerowego pomiędzy Bielskiem Podlaskim a wsią Augustowo. Ten kolejny odcinek będzie kolejnym elementem budującej się sieci dróg dla amatorów dwóch kółek w tym regionie. Pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji jest przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych, na które zaprasza inwestor – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Celem jest przedstawienie mieszkańcom szczegółów planowanej inwestycji i omówienie kwestii gruntów, które muszą zostać przekazane pod pas drogowy.

Inicjatywa tworzenia ścieżki rowerowej łączącej Bielsk Podlaski z Augustowem jest obecnie na etapie projektowania. Realizacja tego pomysłu wymaga jednak przeznaczenia pewnej części terenu na budowę przyszłej infrastruktury drogowej. To właśnie o tych kwestiach chciałby podyskutować inwestor z lokalną społecznością, zwłaszcza mieszkańcami Augustowa.

Spotkanie, które poświęcone będzie omówieniu koncepcji i warunków powstania planowanej ścieżki rowerowej, zaplanowane jest na najbliższy czwartek, 24 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie 15:00 w miejscowej świetlicy wiejskiej w Augustowie.

Dążeniem organizatorów procesu konsultacyjnego jest udzielenie społeczności lokalnej jak najpełniejszej informacji o proponowanym projekcie. Ma to na celu przedstawienie propozycji dotyczących rozwiązań projektowych, jak również pozyskanie opinii i uwag od osób bezpośrednio zainteresowanych inwestycją. Zebrane uwagi będą cennym źródłem informacji dla projektantów i mogą wpłynąć na końcowy wygląd projektowanej infrastruktury – podkreślają zarówno projektanci, jak i inwestor.