The Masai School, położona na Mackinnon Road w Kenii, jest szkołą partnerską Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów z Bielska Podlaskiego. Ta współpraca międzynarodowa pozwala uczniom z Polski i Kenii na wymianę doświadczeń i pomysłów, rozwijając przy tym swoje umiejętności językowe.

Działania te są częścią długoterminowych inicjatyw Bielskiej 'Piątki’ skierowanych na realizację projektów międzynarodowych, dzięki którym uczniowie mają możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami na całym świecie. Programy takie jak eTwinning i Erasmus są tutaj kluczowe. Teraz, dzięki nowym inicjatywom, uczniowie mieli także okazję poznać rówieśników z Afryki.

Główną rolę w koordynacji tych działań pełni Beata Lenartowicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 5, która podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy w świecie edukacji. Jak mówi, partnerstwo pomiędzy placówkami edukacyjnymi z różnych krajów jest niezbędne, aby skutecznie dążyć do realizacji wspólnych celów edukacyjnych.

W ramach współpracy, obie szkoły regularnie organizują konferencje online, które umożliwiają bezpośrednią wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i uczniami. Te spotkania, możliwe dzięki nowoczesnej technologii, pomagają w nawiązywaniu kontaktów mimo dużej odległości dzielącej te dwie placówki edukacyjne.

Konferencje te dają uczniom okazję do prezentacji swoich projektów, dzielenia się wiedzą o swojej kulturze i tradycjach oraz uczenia się od siebie nawzajem. Nauczyciele z kolei mogą wymieniać się metodami pracy, materiałami dydaktycznymi oraz strategiami zarządzania klasą. Działania te przyczyniają się również do rozwoju umiejętności językowych, szczególnie w obszarze języka angielskiego, który jest głównym językiem komunikacji pomiędzy uczestnikami tych spotkań.