Barbara Nowacka, pełniąca funkcję ministra edukacji, przekazała informacje na antenie TVN24 o zaplanowanych zmianach dotyczących organizacji lekcji religii w polskich szkołach. Jak wyjawiła, podjęła działania, które mają na celu opracowanie nowego rozporządzenia. Według niego, począwszy od 1 września 2025 roku, w szkołach będzie obowiązywać jedna godzina lekcji religii tygodniowo.

W odpowiedzi na pytanie o kierunek, w jakim zmierzają dalsze prace nad strukturą lekcji religii, minister Nowacka wyjaśniła, że istnieje już kilka osiągnięć. W szczególności, oceny z religii i etyki nie będą już uwzględniane przy wyliczaniu średniej ocen na świadectwie ucznia. Jak tłumaczyła Nowacka, takie podejście powodowało niesprawiedliwość i pozwalało niektórym uczniom zdobywać dodatkowe punkty.

Nowacka również zaznaczyła, że w najbliższym czasie ministerstwo edukacji zamierza opublikować nowe rozporządzenie. Jego celem jest określenie zasad i warunków prowadzenia lekcji religii w publicznych przedszkolach i szkołach, m.in. możliwość organizowania tych lekcji w grupach międzyklasowych. Przykładowo, jeśli w jednej klasie jest 10 uczniów uczęszczających na religię, a w drugiej osiem, będą mogli oni zostać połączeni w jedną grupę.

Podczas rozmowy minister edukacji podkreśliła również, że po „dialogu” z resortem zdecydowano się na pewne poprawki w rozporządzeniu. Koncepcja łączenia grup w ramach klas (1-3, 4-8) w szkołach podstawowych została zmieniona na łączenie grup w ramach klas (1-3, 4-6 i 7-8).

Przy koniec rozmowy Nowacka zaznaczyła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace nad ograniczeniem liczby godzin lekcji religii do jednej godziny tygodniowo. Zmiana ta ma wejść w życie od 1 września 2025 roku. Na pytanie o ewentualne prośby o opóźnienie tych prac ze strony PSL, Nowacka odpowiedziała, że takie sygnały były, ale teraz jest już „spokojniejszy moment” na wprowadzenie tych zmian.