Miasto Bielsko Podlaskie stało się gospodarzem eliminacji okręgowych XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W dniach 12 i 13 kwietnia 2024 roku, zawody miały miejsce w placówce edukacyjnej o nazwie Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej.

Do rywalizacji przystąpiło ogółem 146 uczestników. Każdy z nich reprezentował jedną z szkół z trzech różnych województw: podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Wydarzenie cieszyło się honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczniowie konkurowali ze sobą w sześciu różnych kategoriach merytorycznych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu i weterynaria.

O godzinie 10:00 w piątek miało miejsce uroczyste otwarcie eliminacji na szczeblu okręgowym. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego, dr hab. Alina Janocha, będąca profesorem na uczelni, przedstawiła przewodniczących jury w poszczególnych blokach tematycznych. W składzie jury znaleźli się pracownicy naukowi Uniwersytetu w Siedlcach.

Chwilę później głos zabrał dyrektor szkoły, pan Bolesław Hryniewicki. Opowiedział on o historii szkoły oraz obecnych kierunkach edukacyjnych, które są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Szczególnie podkreślił znaczenie dobrej relacji pomiędzy szkołą a Uniwersytetem w Siedlcach. Burmistrz miasta Bielsko Podlaskiego, pan Jarosław Borowski, również miał okazję przemówić podczas ceremonii otwarcia. Złożył on uczestnikom życzenia udanej, ale fair rywalizacji.