Bielsko Podlaskie przygotowuje się do przejęcia sterów zarówno w mieście, jak i gminie przez nowych liderów. W wyniku drugiej tury wyborów, Piotr Wawulski został wybrany na burmistrza miasta, a Walenty Korycki objął stanowisko wójta w gminie wiejskiej Bielsk Podlaski.

Oba samorządy stoją przed dużymi zmianami – po ponad dekady urzędowania, Jarosław Borowski opuszczający stanowisko burmistrza zostanie zastąpiony przez Piotra Wawulskiego. W niedzielne głosowanie 21 kwietnia, większą ilość głosów, bo aż 4 583, zdobył Piotr Wawulski reprezentujący KWW Nasz Bielsk. To daje mu poparcie na poziomie 55,33% wśród wszystkich głosujących.

Jarosława Borowskiego, kandydata z ramienia KW Stowarzyszenia Koalicja Bielska, wsparło natomiast 3700 wyborców, co stanowi 44,37% wszystkich uczestniczących w niedzielnym głosowaniu.

Zmiany czekają również mieszkańców gminy wiejskiej Bielsk Podlaski. Raisa Rajecka, wieloletnia wójt gminy, ustąpi miejsca Walentemu Koryckiemu. Nowo wybrany wójt zdobył 1633 głosy, co przekłada się na 53,26% poparcia. Z kolei Raisa Rajecka otrzymała wsparcie od 200 osób mniej, co daje jej 46,74% poparcia.

Frekwencja w Bielsku Podlaskim wyniosła 42,92%, a liczba ważnych głosów to 8 328. W pierwszej turze głosowania (7 kwietnia) aktywność wyborcza była nieco większa i wynosiła 49,77%. Natomiast w gminie wiejskiej Bielsk Podlaski frekwencja osiągnęła poziom 55,10%, z liczbą 3 081 oddanych ważnych głosów.