Na odcinku drogi S1 między węzłem Oświęcim a Bielsko-Biała, prace trwają niezatrzymanie, mimo nadejścia zimy. Przyszła arteria komunikacyjna stopniowo przybiera swoją docelową formę. Szczególnie widoczny postęp prac można zaobserwować na odcinku prowadzącym od Oświęcimia do miejscowości Dankowice. Zdjęcia z powietrza, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pokazują rezultaty 16-miesięcznej inwestycji.

Prace budowlane pomiędzy węzłami Oświęcim i Suchy Potok nie uległy zwolnieniu mimo panujących warunków zimowych. Całość brakującego odcinka trasy S1, łączącej węzły Mysłowice – Kosztowy i Suchy Potok, znajdujący się pod Bielskiem-Białą, ma łącznie 40 km długości. Najbardziej dynamiczny rozwój prac i największy postęp w budowie widoczny jest na trasie między Oświęcimiem a Dankowicami.