Przyroda pisze swoje nieprzewidywalne scenariusze. Jak donoszą mieszkańcy okolicznych miejscowości, wczoraj na terenie Gospodarstwa Rolnego w Parcewie, sąsiadującym z granicami Bielska Podlaskiego, zauważono kilka żubrów spacerujących po polach.

Niewielka grupa tych majestatycznych zwierząt, licząca trzy osobniki, przemierzała tereny między Parcewem, Bielskiem a Hołodami. Można spekulować, że te żubry mogą być rozłączonymi członkami stada z okolic Orli, które od kilku lat zamieszkuje te tereny. Kolejne domysły sugerują, iż mogą to być osobniki z populacji białowieskich żubrów, których naturalne siedlisko znajduje się w rejonach Hajnówki. Pola obsiane kukurydzą mogły okazać się dla nich atrakcyjnym miejscem do poszukiwania pożywienia.

Możliwe jest również, że zmiana trasy ich tradycyjnej wędrówki spowodowana była pracami drogowymi związanymi z przebudową drogi łączącej Bielsk z Hajnówką.

Do tej pory, żubry nigdy nie były obserwowane tak blisko Bielska. Ta niespodziewana wizyta na pewno zdumiewa wszystkich mieszkańców i przyciąga wielu turystów.

Podróżujący tą trasą kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Ze względu na bezpieczeństwo, lepiej jest zawsze być przygotowanym na ewentualne spotkanie z tymi potężnymi zwierzętami.