W niedawnym czasie doszło do kolejnej sytuacji, w której ścieki pojawiły się w rzece Białej przechodzącej przez Bielsko. Za zanieczyszczenie odpowiada mleczarnia będąca częścią korporacji Laktopol B, co potwierdzają wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez inspektorów WIOŚ. Kierownictwo zakładu przyznaje, że w ich oczyszczalni nastąpił wypadek, który zaowocował wyciekiem ścieków. Jednakże, nie zgłosili oni samodzielnie tego incydentu, co powinni zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak samo postępowali podczas wszystkich wcześniejszych awarii.

Od 12 grudnia 2023 roku, inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ z siedzibą w Białymstoku, realizują działania związane ze zidentyfikowanym skażeniem strumienia wpływającego do rzeki Biała na terenie Bielska Podlaskiego. W trakcie wykonywanych czynności służbowych specjaliści z Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Białymstoku zgromadzili próbki wody do analiz laboratoryjnych. 13 grudnia 2023 roku, firma Laktopol-B sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego zgłosiła awarię oczyszczalni. Obecnie trwają przesłuchania pracowników tej firmy odpowiedzialnych za obsługę sprzętu do oczyszczania – takie informacje zawarte są w oficjalnym komunikacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.