Planowane jest przekazanie kwoty 2,5 miliona złotych dla miasta Brańsk. Pieniądze te stanowią zapłatę za osiągnięcie wysokiej frekwencji w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych. Skorzystają na tym strażacy, koła gospodyń wiejskich oraz zespoły sportowe.

Przed przeprowadzeniem wyborów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rolnictwa zdecydowały się na ogłoszenie konkursów, które miały na celu zwiększyć frekwencję wyborczą. Konkursy były skierowane do samorządów liczących maksymalnie 20 tysięcy mieszkańców. Gmina, której udało się zdobyć najwyższą frekwencję w powiecie, mogła liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 1 miliona złotych. Ta suma miała być przeznaczona na remont remizy strażackiej. Dodatkowy milion złotych miał być rozdysponowany według decyzji wynikających z budżetu obywatelskiego.

Miasto Brańsk okazało się liderem w zakresie frekwencji wyborczej na terenie powiatu bielskiego, osiągając wynik 70,55 procent. Dodatkowo, samorządy, które zanotowały frekwencję przekraczającą 60 procent, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Kwota 250 tysięcy złotych ma zostać przeznaczona na realizację statutowych celów kół gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych czy miejscowych orkiestr dętych. Podobna kwota ma trafić do zespołów sportowych.

W przypadku powiatu bielskiego, frekwencja wyborcza przekroczyła 60 procent w każdej z gmin, za wyjątkiem Orla, gdzie wyniosła 59,85 procent. Miasto Bielsk Podlaski nie otrzyma wsparcia, ponieważ liczba jego mieszkańców przekracza 20 tysięcy.

Oto dokładny podział frekwencji wyborczej w gminach powiatu bielskiego:
Brańsk – 70,55%
Rudka – 69,90%
Bielsk Podlaski – 69,66%
Brańsk – 69,47%
Wyszki -68,42%
Bielsk Podlaski – 63,74%
Boćki – 63,58%
Orla – 59,85%.