W ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Haćkami a Bielskiem Podlaskim, jedna trzecia z zakontraktowanej kwoty netto została już zainwestowana. Ten segment przyszłej trasy S19 jest pierwszym elementem drogi Via Carpatia w województwie podlaskim, gdzie prace budowlane rozpoczęły się. Niedawno, wykonawcy udostępnili najnowsze fotografie z placu budowy, prezentujące postęp prac z perspektywy lotniczej.

Inwestycję na odcinku Haćki – Bielsk Podlaski realizuje firma Budimex, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych planowanego do 2030 r., z możliwością przedłużenia do 2033 roku. Umowa, wynosząca 325,9 mln złotych, zawarta w systemie Projektuj i buduj, została podpisana 6 września 2021 r.

Planowany termin zakończenia całego zadania to III kwartał 2025 roku. W ramach tego projektu powstanie 9 km dwupasmowej drogi ekspresowej S19 oraz jednopasmowy odcinek DK66, który będzie łącznikiem do istniejącej DK19. Droga będzie miała bitumiczną nawierzchnię o nośności 11,5 t/os. W sumie zostaną zbudowane 22 obiekty inżynierskie, w tym dwa duże przejścia dla dzikiej fauny.