Bielsk Podlaski miał zaszczyt gościć Macieja Wąsika, kandydata partii Prawo i Sprawiedliwość do Parlamentu Europejskiego. Reprezentuje on okręg obejmujący regiony podlaski i warmińsko-mazurski. Wizyta ta miała miejsce kilka dni temu.

Nie było to jednak spotkanie otwarte dla wszystkich. Nie wysłano wcześniej zaproszeń na to spotkanie, a także nie poinformowano o nim mediów. Można stwierdzić, że spotkanie miało charakter prywatny.

Na spotkaniu Wąsik wymienił poglądy z lokalnymi działaczami swojej partii, czy szerzej – z działaczami prawicy. Współgospodarzem tego spotkania był Krzysztof Jaworowski z Brańska, lokalny lider Prawa i Sprawiedliwości.

Jak sam Jaworowski zauważył, rozmowa była intensywna i skupiała się na kwestiach politycznych. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z faktu, że lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości obecnie doświadczają pewnego rodzaju kryzysu. Pomimo obecności kilku radnych wybranych z listy PiS w radzie powiatu, nie udało się utworzyć klubu radnych reprezentujących tę partię. Dodatkowo, część wybranych z listy Prawa i Sprawiedliwości postanowiła poprzeć obecny zarząd powiatu, który stanowi szeroką koalicję Naszego Podlasia, Koalicji Bielskiej i PSL.