Dnia 20 maja, będącego poniedziałkiem, doszło do konfrontacji między grupą inicjatywną Młodzieżowej Rady Miasta a byłem burmistrzem Jarosławem Borowskim. Spotkanie to miało miejsce w biurach Urzędu Miasta.

Główną kwestią poruszaną podczas spotkania były ramy dla przyszłej współpracy. Zaplanowano również, że wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się we wrześniu w szkołach na terenie Bielska.

Podczas sesji rady miasta, która odbyła się 27 lutego, podjęto uchwałę dotyczącą powołania Młodzieżowej Rady Miasta. Opracowano i zaakceptowano również jej szczegółowy statut. Nowo powstała instytucja, czyli Młodzieżowa Rada Miasta, rozpocznie swoją działalność z początkiem roku szkolnego 2024/25.