Szkolny Dzień Europejski, który miał miejsce już po raz trzynasty, zorganizowany został w Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, upamiętniając tym samym dwudziestolecie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Impreza odbyła się 8 maja 2024 roku, skupiając uczniów różnych szkół na wspólnej zabawie, podczas której miały miejsce różnorodne prezentacje, zagadkowe konkursy oraz kwizy. Na sali gimnastycznej spotkało się cztery drużyny, które w ramach przygotowań do tego dnia wylosowały kraje, które miały zaprezentować. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim zinterpretowała na swój sposób Węgry, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Kostycewicza zdecydowała się na Czechy, natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego wybrała Słowację. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza decydowała się na nieco inny kierunek i zaprezentowała Ukrainę, kraj ubiegający się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Początek turnieju to kwiz wiedzy, oparty na formule popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Każda szkoła wystawiła trzyosobowe drużyny, które rywalizowały ze sobą, odpowiadając na pytania dotyczące państw Wspólnoty. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 – Aleksandra Bondaruk. Drugą pozycję zajął Borys Dąbrowski z SP 4, natomiast trzecie miejsce przypadło Kamilowi Poświątnemu z SP 5.

Kolejnym etapem wydarzenia były prezentacje przygotowane przez drużyny, które miały za zadanie przybliżyć historię, tradycję i obecne realia wylosowanych przez siebie państw. Dekoracje, stroje, piosenki i tańce – wszystko to wprowadziło gości w atmosferę różnorodnych kultur Europy. Nie zabrakło także degustacji typowych potraw narodowych. Wydarzenie zostało zakończone sportowym akcentem, w ramach którego odbyły się różne konkurencje sportowe.