Niepokój wśród mieszkańców małej miejscowości Knorydy, znajdującej się w gminie Bielsk Podlaski, narasta w związku z planem umiejscowienia w ich bezpośrednim sąsiedztwie olbrzymiej wylęgarni drobiu. Ta nowa inwestycja staje się kolejnym źródłem wzrostu niezadowolenia społeczności lokalnej.

Planowana budowa budzi sprzeciw nie tylko mieszkańców Knoryd, ale również osób zamieszkujących pobliskie miejscowości. Ich obawy dotyczą przede wszystkim negatywnego wpływu wylęgarni na środowisko naturalne oraz pogorszenia jakości życia. Dodatkowo podkreślają, że planowane miejsce budowy znajduje się blisko uznawanej za świętą prawosławnej kapliczki z cudotwórczym źródełkiem.

Spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej, inwestorów oraz władz gminy Bielsk Podlaski odbyło się w Knorydach, aby omówić kwestię kontrowersyjnej inwestycji.

Ten region Polski stał się areną wielu walk społeczności lokalnych o ochronę swojego środowiska i jakości życia. W przeszłości protesty wybuchały w gminach Czeremcha, Nurzec Stacja czy Milejczyce. W gminie Bielsk Podlaski trwa zażarta batalia o zablokowanie budowy wielkich ferm drobiu, szczególnie w miejscowościach Parcewo i Pasynki.