Rada Gminy Bielsk Podlaski, na swoim ostatnim posiedzeniu, zaadoptowała stanowisko, w którym wyraźnie sprzeciwiła się planom budowy czterech dużych hodowlanych kurników w pobliżu miejscowości: Pasynki, Łoknica, Ogrodniki i Krzywa. Radni podkreślili, że ich decyzja jest odzwierciedleniem nastrojów społecznych panujących wśród mieszkańców tych miejscowości.

W omawianym stanowisku rady gminy, radni zwrócili uwagę na potencjalne negatywne skutki tej inwestycji dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. Radni jasno wyrazili obawy, że tak duża inwestycja może przynieść więcej szkód niż korzyści dla mieszkańców oraz dla przyrody.

Z niedawna odbyło się spotkanie w wiejskiej świetlicy pomiędzy inwestorem a mieszkańcami, podczas którego prezentowany był raport dotyczący wpływu inwestycji na środowisko. Omawiany raport jest dostępny do wglądu na oficjalnej stronie internetowej gminy. W trakcie owego spotkania, praktycznie wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem kilku osób bezpośrednio zainteresowanych realizacją inwestycji, byli przeciwni jej budowie.

Trwa również akcja zbierania podpisów pod petycją protestacyjną wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy nie zgadzają się na realizację powyższej inwestycji.