Mieszkańcy kilku obszarów wiejskich w obrębie gminy Bielsk Podlaski wyrażają swoje zaniepokojenie związane z potencjalnym wpływem wielkoskalowych hodowli drobiu na ich codzienne życie. Plany budowy dużych ferm drobiu w ich sąsiedztwie stają się dla nich powodem do niepokoju.

Gmina Bielsk Podlaski otrzymała wniosek, który zawierał prośbę o pozwolenie na postawienie czterech wielkopowierzchniowych kurników. Przewiduje się, że będą one usytuowane pomiędzy takimi miejscowościami jak Pasynki, Ogrodniki, Łoknica i Miękisze. Mieszkańcy tych obszarów już teraz mobilizują się do działań protestacyjnych przeciwko temu zamierzeniu.

W sobotę, 2 grudnia, doszło do spotkania inwestora z lokalnymi mieszkańcami oraz reprezentantami różnych organizacji non-profit w Pasynkach.

Wniosek o realizację projektu budowy kurników będzie podlegał analizie przez radę gminy Bielsk Podlaski. Ponadto, różne instytucje oceniające wpływ tego typu inwestycji na środowisko także będą miały możliwość wyrażenia swojej opinii w tej sprawie. Warto dodać, że wcześniejsze plany dotyczące budowy kurników w miejscowości Parcewo zostały na razie zawieszone przez inwestora.