Początek budowy pierwszego na Podlasiu odcinka drogi ekspresowej S19, który będzie biegł od Haćki do Bielska Podlaskiego, stanowi nie tylko znaczący moment dla miasta Bielsk i województwa, ale również dla całego kraju i Europy. Wszystko to zaczęło się dzisiaj rano za sprawą symbolicznego wkopania łopaty, które miało miejsce na terenie bazy firmy Budimex – głównego wykonawcy tej monumentalnej inwestycji. Lokalizacja bazy firmy znajduje się nieopodal wiatraków, pomiędzy Bielskiem a wioską Augustowo.

Planowane prace obejmują budowę dwupasmowej drogi ekspresowej S19 oraz łącznika drogi krajowej 66, który ma na celu połączyć przyszłą S19 z drogą krajową nr 66 prowadzącą do granicznego przejścia w Połowcach. W ramach budowy łącznika drogi krajowej nr 66 planowane jest utworzenie jednego pasa w każdym kierunku. Inwestycja ta zakłada jednak nie tylko realizację prac drogowych – w ramach projektu przewidziano także budowę infrastruktury towarzyszącej, jak np. wiadukt nad torami kolejowymi, przejścia dla dzikiej fauny oraz połączenia z lokalnymi drogami.

Wspomniany odcinek drogi ekspresowej S19 nie będzie specjalnie długi – jego całkowita długość wyniesie jedynie 9 kilometrów.