Mieszkańcy Bielska Podlaskiego będą mieli do czynienia ze zmianą lokalizacji jednego z obwodów wyborczych podczas najbliższych wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 15 października. Decyzję o tym transferze podjął komisarz wyborczy w Białymstoku na miesiąc przed terminem głosowania. Przemiana dotyczy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13, która do chwili obecnej funkcjonowała w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pod adresem Hołowieska 18, w Internacie Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, swój nowy punkt do oddawania głosów znajdą mieszkańcy takich ulic jak Chabrowa, Lniarska, Makowa, Maszynowa, Nowosielskiego, Orłańska, Pogodna, Polna, Przystrefowa, Techniczna czy Ukośna. Ta zmiana obejmie również część mieszkańców ulicy Białowieskiej – tych zamieszkujących domy o numerach nieparzystych począwszy od 83 oraz parzystych od numeru 76. Nowa lokalizacja obwodowej komisji wyborczej zacznie funkcjonować od najbliższego głosowania, planowanego na 15 października, i będzie obowiązywać w każdych następnych wyborach.

Osobom, które nie są pewne, czy znajdują się w Centralnym Rejestrze Wyborców, zaleca się sprawdzenie tego przed zbliżającymi się wyborami. Szczególnie dotyczy to osób, które podczas ostatnich wyborów dokonywały dopisku do rejestru lub spisu wyborców. W celu uzyskania informacji na ten temat można skontaktować się z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski – szczegóły udzielane są w pokoju nr 6 lub telefonicznie pod numerem 85 731 81 24.