Jak wynika z informacji, które docierają do nas z powiatu bielskiego, dzisiaj doszło do niewielkich perturbacji w ruchu drogowym na ulicach Mickiewicza i 11 Listopada. Problem ten był związany z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na tych odcinkach.

Remonty te zostały zorganizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest odpowiedzialny za zarządzanie tymi drogami. Warto jednak podkreślić, że chodzi tu jedynie o rutynowe prace remontowe, a nie o dużą skale prac polegających na całkowitej wymianie nawierzchni. Obszary, które były objęte tymi pracami obejmowały m.in. sekcję drogi od ronda znajdującego się przy stacji paliw aż do niebieskiej cerkwi oraz obszar naprzeciwko I Liceum Ogólnokształcącego.

Podczas przeprowadzania tych prac, pracownicy firmy Maksbud zajmowali część jezdni, co czasami skutkowało koniecznością wprowadzenia ruchu wahadłowego i sterowania ruchem. Zdaje się, że możliwe jest, że jutro również nastąpi przeprowadzenie podobnych prac na innych odcinkach tych dróg.