Mimo trudnych czasów mieszkańcy Bielska Podlaskiego nie muszą martwić się brakiem zatrudnienia. W 2022 roku bezrobocie w mieście nieznacznie wzrosło i obecnie wynosi 4,2%, przy czym stopa bezrobocia w województwie podlaskim sięga 7,3%.

Bezrobocie w Bielsku w czasach kryzysu

Inflacja i powszechne wzrosty cen doprowadziły w ostatnich miesiącach wiele firm do upadku. To z kolei spowodowało wzrost bezrobocia w kraju. Tymczasem Bielsk Podlaski zdaje się opierać bezrobociu. Obecnie w mieście zarejestrowano tylko 448 bezrobotnych na około 25-tys. mieszkańców. Warto podkreślić, że w 2022 roku w Bielsku otworzyło się 70 nowych firm. Duży wpływ na zmniejszenie bezrobocia w mieście miało przejęcie Bielmleku przez firmę Laktopol. Spółka wykupiła mleczarnię i  dzięki temu zatrudnienie znalazło aż 80 osób.

Co ciekawe, największą grupę bezrobotnych w Bielsku stanowią osoby młode, między 25 a 34 rokiem życia. Statystyki wskazują również, że osoby z wyższym wykształceniem rzadziej znajdują się w gronie osób bez pracy. Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym stanowią 27,5% wszystkich bezrobotnych.