Bielsk Podlaski jest niewielkim miastem zajmującym powierzchnię nieco ponad 27 km². Na terenie Bielska znajdziemy mnóstwo wyjątkowych zabytków sakralnych: cerkwi i kościołów. Miasto słynie również z charakterystycznego sklepu, istotnego dla fabuły uwielbianego w Polsce filmu Znachor. Ciekawi Was liczba mieszkańców w Bielsku Podlaskim w 2022 roku? Statystyki mówią jasno: mieszkańców ubywa!

Ile osób mieszka w Bielsku Podlaskim: dane z 2022 roku

W styczniu 2022 roku liczba mieszkańców Bielska wynosiła dokładnie 25 037. Być może to ostatni rok, w którym liczba mieszkańców miasta przekroczy 25 tysięcy. Co ciekawe, w Wikipedii wciąż widnieją dane z 2007 roku, a wtedy w Bielsku mieszkało 25 611 osób. Także w 2021 roku Bielszczan było więcej o 238 osób. Zdecydowanie widać utrzymującą się tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę osób zamieszkujących Bielsk. Co ciekawe, w 2021 roku w Bielsku przyszło na świat 210 dzieci mieszkających w mieście, a zmarły 363 osoby, także mieszkające w Bielsku Podlaskim. Różnica jest więc dość spora i można przypuszczać, że będzie się jeszcze zwiększać.

Dlaczego w Bielsku mieszka coraz mniej ludzi?

Mniejsze miejscowości w Polsce wyludniają się nie tylko z powodu pogoni za pracą. Prawdziwym powodem, dla którego w Bielsku i wielu innych miastach kraju mieszka coraz mniej ludzi, jest różnica między wskaźnikiem urodzeń i zgonów. Jako starzejące się społeczeństwo odnotowujemy niski przyrost urodzeń i nie inaczej jest w Bielsku Podlaskim. Być może w przyszłości, jeśli miasto będzie się rozwijać, w Bielsku pojawią się nowi mieszkańcy, przyjeżdżający w te rejony za praca. Statystyki z pewnością dadzą nam znać o wszelkich zmianach.

Zobacz też: https://bielskinfo.pl/2022/05/13/zabytki-w-bielsku-podlaskim-ktore-musisz-zobaczyc/.