Budowa obwodnicy DK66 spotkała się ze zgodnym sprzeciwem mieszkańców. Po pierwsze, droga objazdowa będzie wymagała znacznej ingerencji w środowisko naturalne, a po drugie, jej trasa biegnie niepokojąco blisko zabudować mieszkalnych w miejscowości Studziwody. Co na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad? Odrzuciła wniosek mieszkańców o zmianę trasy.

Południowa obwodnica Bielska

Obwodnica DK66 ma powstać w celu zapewnienia zastępczej trasy dla tej biegnącej przez miasto — Bielsk Podlaski. Trasa ma połączyć drogę szybkiego ruchu S19 z drogą krajową nr 66. Dzięki temu tranzyt będzie mógł omijać Bielsk i za pomocą obwodnicy bezpośrednio kierować się do przejścia granicznego w Połowcach.

Jako że nowa droga ma powstać bardzo blisko zabudowań mieszkalnych i poważnie narusza miejsce życia zwierząt, mieszkańcy wnioskowali o zmianę trasy obwodnicy. GDDKiA nie rozważyło innej możliwości. Plan już powstał, a wszelkie zmiany nie będą uwzględniane.

DK66 powstanie zgodnie z pierwotnym planem

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie uważa, jakoby trasa biegnąca przez sam środek lasu zaburzałaby interesy środowiska naturalnego. Postulaty środowiskowe zostały uznane za mniej istotne, więc GDOŚ bez żadnej refleksji wydał zgodę na budowę obwodnicy. No tak, przecież drzewa i zwierzęta nie mogą protestować. A co z mieszkańcami Studziwód? Właściciele kilkunastu posesji najwyraźniej także są nikłą przeszkodą w zaplanowanej inwestycji. Jak coś im nie pasuje, mogą się przeprowadzić, prawda?

Sytuacja z obwodnicą DK66 pokazuje, jak mało istotne jest zdanie mieszkańców, których inwestycja będzie bezpośrednio dotykać. Co więcej, jak mało liczy się ochrona środowiska naturalnego. Najwyraźniej walka ze zmianami klimatycznymi w Polsce polega jedynie z przekazywaniu pieniędzy na panele fotowoltaiczne i zwiększaniu opłat za wywóz śmieci. A przecież pieniądze nie rozwiążą problemów z globalnym ociepleniem! Kiedy  nawet Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wykazuje żadnej refleksji, trudno mieć nadzieję na jakiekolwiek zmiany na lepsze.