O tym, że azbest jest szkodliwy dla zdrowia, wiadomo już od wielu lat. W Polsce wciąć nie brakuje domów, których dachy są pokryte azbestem. Prace nad usunięciem azbestu z przestrzeni miejskiej nadal trwają i w tym roku Bielsk Podlaski ponownie otrzymał dofinansowanie na ten cel.

Dlaczego azbest należy usunąć?

Azbest swego czasu był bardzo popularnym materiałem, z którego wykonywano krycie dachowe. Dodatkowo azbest znajdował zastosowanie przy budowie dróg, środków transportu, a nawet w sprzęcie gospodarstwa domowego. Tworzywo jest bardzo wytrzymałe, odporne i elastyczne. W związku z tym idealnie sprawdza się w wielu miejscach, również na dachach, które tak często są narażone na usterki. Niestety, azbest jest bardzo szkodliwy dla człowieka. To źródło wielu chorób, w tym raka. Szacuje się, że rocznie z powodu azbestu umiera około 100 000 osób. Jak to możliwe?

Azbest składa się z włókien, które mogą dostać się do powietrza w momencie, gdy struktura materiału ulegnie uszkodzeniu. Następnie włókna azbestowe wdychają ludzie. Materiał przedostaje się do płuc i zostaje tam już na zawsze, tworząc znakomite środowisko do rozwoju nowotworów i chorób dróg oddechowych. Skutki wdychania azbestu są widoczne po wielu latach.

Ile dofinansowania na usuwanie azbestu otrzymał Bielsk Podlaski w tym roku?

Polska jest jedynym krajem w UE, który zdecydował się na usuwanie azbestu. Ogólnopolski Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu trwa już od 2009 roku. Obecny plan zakłada prace do 2032 roku. Do tego czasu wyroby zawierające azbest mają zostać wycofane z użycia i bezpiecznie zutylizowane. Stąd różne regiony w kraju otrzymują dofinansowanie, by pomóc ludziom w zdobyciu środków na usunięcie azbestu.

Mieszkańcy Bielska Podlaskiego w tym roku otrzymali około 27 000 zł dofinansowania na usuwanie azbestu z dachów. To stosunkowo niewiele, ale zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym, kiedy dotacja wynosiła niecałe 10 000 zł. Burmistrz miasta zapowiedział rozpoczęcie prac 1 września. Według wstępnych szacunków mają one potrwać do połowy października.

Dzięki dofinansowaniu Bielsk Podlaski może pozytywnie rozpatrzyć około 70 wniosków. Oznacza to, że miasto zutylizuje około 130 ton azbestu.