13 maja miało miejsce drugie spotkanie rady gminy Bielsk Podlaski w ramach najnowszej kadencji. Była to pierwsza sesja, na której skupiono się na rzeczowych kwestiach. Na pierwszym zebraniu radni i wójt złożyli ślubowanie, a także wybrano prezydium rady.

Tymczasem podczas drugiego spotkania rady, doszło do powołania członków komisji oraz ustalenia płacy dla nowego wójta.

Nowy wójt, Walenty Korycki, otrzymał takie samo wynagrodzenie co jego poprzedniczka. Podstawowa pensja wynosi 10 250 zł, co jest maksymalną kwotą dopuszczoną przez prawo. Oprócz tego, wójt otrzymuje dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł oraz dodatek specjalny wynoszący 4020 zł. Dodatkowo przysługuje mu dodatek stażowy, którego wysokość zależy od ilości przepracowanych lat.

Podczas tej samej sesji dokonano też wyboru składu komisji. Proces ten przebiegł bez większych problemów.

Na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Walentego Gałuszewskiego z Parcewa, który w przeszłości był przewodniczącym rady oraz wiceprzewodniczącym. Pozostałymi członkami komisji zostali: Radosław Godun, Barbara Krukowska, Alina Kruk oraz Angelika Nieroda.

Przewodniczącym komisji budżetu, gospodarki komunalnej i przestrzennej został doświadczony radny, Jerzy Chilkiewicz z Chraboł, który także pełnił w przeszłości funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Członkami tej komisji zostali natomiast Barbara Krukowska, Albin Misiuk, obecny wiceprzewodniczący rady, Anna Siemieniuk oraz Jerzy Tomczuk, również pełniący obecnie funkcję wiceprzewodniczącego rady.