Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski, podczas ceremonii w Białymstoku, podpisał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dotyczące budowy 3-kilometrowego fragmentu południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego. Wyrażając swoją zgodę na realizację projektu, wojewoda umożliwił rozpoczęcie prac nad kluczową częścią komunikacji drogowej dla regionu.

Planowana obwodnica ma na celu odciążenie miasta Bielska Podlaskiego od ruchu ciężarowego poruszającego się na osi wschód-zachód. Przewiduje się, że ruch komunikacyjny na linii północ-południe zostanie skierowany na przyszłą trasę S19, która będzie omijać Bielsk Podlaski od strony zachodniej.

Dwa trzykilometrowe odcinki drogi krajowej nr 66 będą stanowić obwodnicę. Pierwszy z nich zostanie wybudowany w ramach projektu drogi ekspresowej S19 na odcinku Haćki – Bielsk Podlaski. Drugim jest odcinek, na który wojewoda wydał zgodę w formie ZRID.

Planowany trzykilometrowy fragment obwodnicy będzie jednojezdniowy, z przewidzianymi rondami, mostem nad rzeką i wiaduktem nad torami kolejowymi. Mieszkańcy Bielska Podlaskiego i okolicznych miejscowości z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie prac budowlanych.