Dwunastego października w Bielskim Domu Kultury zaprezentowano 10 projektów. To pomysły, które mogą zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. I chociaż każdy mieszkaniec miasta ma decydujący głos, to zainteresowanie wydarzeniem było małe. W sali Domu Kultury pojawili się głównie urzędnicy i dziennikarze.

Dlaczego Budżet Obywatelski wzbudza nikłe zainteresowanie?

Budżet Obywatelski to stosunkowo nowy projekt, który umożliwia mieszkańcom aktywny udział w życiu miasta. To także świetny sposób na to, by zrealizować długo wyczekiwane inwestycje, na przykład remont hali sportowej w szkole, budowę placu zabaw dla dzieci, czy organizację imprezy miejskiej połączonej z koncertami. Pomysły zgłaszają sami obywatele, a specjalna komisja sprawdza ich zgodność z regulaminem. Zaakceptowane pomysły zostają upubliczniane i wszyscy mieszkańcy mogą na nie głosować, według uznania. To nic trudnego, co więcej, każdy może oddać głos aż na cztery projekty. A mimo to zainteresowanie mieszkańców Budżetem Obywatelskim jest małe. Dlaczego tak się dzieje? Wpływ na to mają poprzednie edycje programu. Wielu wybranych projektów nie udało się zrealizować, co mogło zniechęcić mieszkańców do ponownego angażowania się w planowanie inwestycji głosowanie.

Ciekawe projekty Budżetu Obywatelskiego 2023

Na szczęście nie wszyscy zrezygnowali z udziału w Budżecie Obywatelskim. Dzięki temu udało się wyłonić aż 10 ciekawych pomysłów, które mogą zostać zrealizowane w przyszłym roku. To między innymi festiwale i koncerty, które wskazują, że mieszkańcy Bielska są spragnieni rozrywki. O wsparcie wnioskuje również miejski klub piłkarski, który nie może doczekać się remontu starego stadionu. Swoje pomysły zgłosiły również miejskie parafie. Wszyscy zainteresowani mogą głosować na wybrane projekty elektronicznie albo w Urzędzie Miasta.